201 Przekładnie zębate - wstęp

19 Pages • 639 Words • PDF • 4.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 18:19

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


2011-05-09

Podstawy Konstrukcji Maszyn Część 2 Wykład nr.1

Literatura 1. „Podstawy konstrukcji maszyn” pod redakcją Marka Dietricha, WNT 1999 (wiele wydań w różnych latach) 2. „Napędy Mechaniczne – materiały z podstaw konstrukcji maszyn” Józef Szala, Wydawnictwo ATR –Bydgoszcz 1997 3. „WYKŁAD Z PKM z ćwiczeniami rachunkowymi, przekładnie zębate – geometria i kinematyka zazębienia” J. Sikora, R. Maciakowski, Wydawnictwo PG 1994 4. „Rysunek Techniczny Maszynowy” Dobrzański

1

2011-05-09

4. Przekładnie zębate - wstęp Elementarna przekładnia zębata: Jest mechanizm trzy ogniwowy (minimum), w którym dwa ruchome ogniwa są kołami zębatymi i tworzą z nieruchomą obudową parę kinematyczną

Przekładnie zębate – mogą być kombinacjami przekładni elementarnych

5. Typowa konstrukcja PZ – przekładnia o kołach walcowych

2

2011-05-09

6. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe

B. stożkowe i inne

7. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów Koła o zębach prostych,

Śrubowych – skośnych,

3

2011-05-09

7. Cd. łukowych

daszkowych - strzałkowych

8. Podział PZ ze względu na wzajemne położenie osi: • Przekładnie równoległe,

• Przekładnie kątowe,

• Przekładnie wichrowate (ślimakowa).

4

2011-05-09

Przekładnia wichrowate

9. Podział PZ ze względu na ilość przekładni elementarnych A. Jednostopniowe

B. wielostopniowe

5

2011-05-09

10. Podział PZ Ze względu na kinematykę osi A. z osiami nieruchomymi

B. z osiami ruchomymi

6

2011-05-09

11. Podział PZ ze względu na zmianę prędkości wirowania wałów • Reduktory • Multiplikatory

7

2011-05-09

12.1. Inne typy przekładni

Przekładnia kątowa oraz przekładnia walcowa z zazębieniem wewnętrznym w zabytkowym żurawiu

8

2011-05-09

Przekładnia ślimakowa oraz listwa zębata służące do podnoszenia (zmiany wysokości)

Listwa zębata w mechanizmie otwierania luków na masowcu

9

2011-05-09

12.2. cd

Mechanizm umożliwiający zmianę kierunku rotacji (wizualizacja )

12.3. cd

Dwustopniowy reduktor w napędzie kserokopiarki

10

2011-05-09

Model reduktora turbinowego układu napędowego okrętu wojennego z początku XX wieku

12.5. cd

Podzespoły samochodowej „skrzyni biegów”

11

2011-05-09

Idea działania „skrzyni biegów” oraz tradycyjnego układu przeniesienia napędu w samochodzie

12.6. cd

Wizualizacja jednostopniowej przekładni zębatej

12

2011-05-09

12.7. cd

Przekładnia kątowa o zębach prostych

13

2011-05-09

Wielostopniowy reduktor w układzie napędu suwnicy

12.8. cd

Gondola pędnika azymutalnego z przekładnią kątową

14

2011-05-09

12.9. cd

Górna część kolumny pędnika azymutalnego

12.10. cd

Złożony układ okrętowej przekładni głównej wraz z mechanizmem zmiany skoku śruby nastawnej

15

2011-05-09

13. Modułowa budowa - technologiczność

Modułowa konstrukcja jedno, dwu i trójstopniowego reduktora

14. Podsumowanie Zastosowania przekładni jest bardzo szeroki: -

Zegarki [mW]

-

Sprzęt AGD [W]

-

Pojazdy i samoloty [KW] RYS

-

Przekładnie w turbinach i napędach głównych statków [MW].

Sprawności przekładni: -

Walcowe jednostopniowe około 2% (nawet 0,4%),

-

Walcowe wielostopniowe 3 – 4 %,

-

Ślimakowe około 8%.

16

2011-05-09

15 Znaczenie kształtu zębów • • • • + • •

Zęby proste: + proste wykonanie głośna praca Zęby skośne: + cicha praca, + większa niż przy zębach prostych nośność, występuje siła wzdłużna. Daszkowe: + cicha praca, + wysoka nośność, + siła wzdłużna znosi się (czyli jej brak!), - skomplikowana konstrukcja i obróbka.

16. Budowa koła zębatego p – podziałka obwodowa (długość łuku) α – kąt zarysu τ - podziałka kątowa z – liczba zębów m – moduł , miara wielkości zęba [mm]

π*d=p*z

m=

p

π

d=m*z

d a = d + 2ha d f = d − 2h f

17

2011-05-09

z1- zawsze zębnik!! z2 – to koło zębate!! u - przełożenie

u=

z2 z1

16. Moduły według PN –78/M-88502 (wybrane najpopularniejsze)

ZALECANE - UPRZYWILEJOWANE: 1; 1,125, 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 16; 20; 25; DOPUSZCZALNE: 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14

17. Zazębianie się kół współpracujących

1 a = ⋅ m ⋅ ( z1 + z2 ) 2 Przy braku korekcji a=aw h – wysokość zęba, ha- wysokość głowy zęba hf- wysokość stopy zęba

h = h* ⋅ m ha = ha* ⋅ m h f = h*f ⋅ m

18

2011-05-09

19. Przykładowy rysunek koła zębatego

19
201 Przekładnie zębate - wstęp

Related documents

7 Pages • 2,874 Words • PDF • 907.2 KB

19 Pages • 639 Words • PDF • 4.8 MB

4 Pages • 1,204 Words • PDF • 293.5 KB

70 Pages • 4 Words • PDF • 70.6 MB

38 Pages • 15,990 Words • PDF • 225.2 KB