test klasa 4 grupa 1

3 Pages • 281 Words • PDF • 218.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:51

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


4 Zakreśl właściwą formę.

Vocabulary

1 2 3 4 5 6

1 Podpisz obrazki:

We hasn’t / haven’t got two pets. My cat hasn’t / haven’t got a long tail. Jane and Sarah hasn’t / haven’t got a dog. You hasn’t / haven’t got a tail. They hasn’t / haven’t got a big garden. The house hasn’t / haven’t got a garage.

5 Uzupełnij zdania zgodnie z informacjami w tabelce. cat

dog

hamster

Pete Karen 1 _______ 4 2 _______________ 3 _______________

_______________ 5 _______________ 6 _______________

2 Z podanych liter ułóż wyrazy. 1 urf f u_ r_ 2 ethet t __ __ __ __ 3 stosp s __ __ __ __

4 wsign w __ __ __ __ 5 gsle l __ __ __ 6 ilat t __ __ __

Grammar 3 Uzupełnij zdania wyrażeniami hasn’t got i haven’t got.Musisz patrzeć na zwierzaki I zdecydować.

1 It ___hasn’t got___ got feathers.( chodzi o 1 kota, nie ma piór) 2 It _______________ spots. 3 They _______________ fur. 4 It _______________ big teeth. 5 The guinea pigs _______________ long legs. 6 It _______________ a long neck.

1

Sue 1 2 3 4 5 6

Pete ___has got___ a cat. Pete _____________ a hamster. Karen and Sue _____________ a hamster. Pete and Karen _____________ a dog. Sue _____________ a cat. Pete and Karen _____________ a cat.

Zadanie na 6: Przepisz poniższe zdania bez błędów. 1 We’s got some budgies. We’ve got some budgies._________________ 2 He haven’t got a stick insect. _____________________________________ 3 I hasn’t any pets. _____________________________________ 4 We not have two cats. _____________________________________ 5 My dog havesn’t got a long tail. _____________________________________ 6 Your hamster have got brown fur. _____________________________________

2

1
test klasa 4 grupa 1

Related documents

3 Pages • 281 Words • PDF • 218.2 KB

4 Pages • 820 Words • PDF • 49.9 KB

3 Pages • 340 Words • PDF • 398.5 KB

19 Pages • PDF • 3.5 MB

1 Pages • 352 Words • PDF • 247.1 KB

2 Pages • 649 Words • PDF • 260.1 KB

110 Pages • 5,099 Words • PDF • 16.4 MB

4 Pages • 825 Words • PDF • 736.9 KB

88 Pages • 23,308 Words • PDF • 17.5 MB

1 Pages • 223 Words • PDF • 174.3 KB

3 Pages • 502 Words • PDF • 460.4 KB