Wacław Czupiński - Test kinemat 1

4 Pages • 825 Words • PDF • 736.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:56

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


I E numery 1-17 Grupa A Klasa .................... Imię i nazwisko ................................

Liczba punktów ...... / 22

Sprawdzian z kinematyki 1

W układzie SI nie występują jednostki: A. metr B. gram C. sekunda

( ... / 2 p.)

E. stopień Celsjusza

D. kilogram

2

Siłę 2,6 N działającą na ciało przedstawiono za pomocą strzałki o długości 1,3 cm. Jaką długość powinien mieć wektor siły o wartości 5 N? A. 10 cm B. 5 cm C. 2,5 cm D. 2 cm

( ... / 1 p.)

3

Które spośród podanych wielkości fizycznych są wielkościami wektorowymi? A. siła B. czas C. długość

( ... / 3 p.)

4

Winda poruszała się w górę przez 14 s ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 2 m/s. Na jaką wysokość wjechała? A. 28 m B. 14 m C. 7 m D. 2 m

( ... / 1 p.)

5

Na którym rysunku przedstawiono wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

( ... / 1 p.)

6

Samochód jedzie ze stałą prędkością 72 km/h. Wyraź tę wartość w m/s.

( ... / 1 p.)

7

Na którym rysunku przedstawiono wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

( ... / 1 p.)

8

Na wykresie pokazano zależność prędkości od czasu podczas ruchu rowerzysty. Jaką drogę pokonał rowerzysta w czasie 20 s?

( ... / 4 p.)

9

Samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym aż do zatrzymania. Zależność jego prędkości od czasu przedstawiono na wykresie. Oblicz drogę, jaką przebył.

( ... / 2 p.)

10

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

( ... / 1 p.)

m Przyspieszenie spadającego swobodnie ciała ma wartość 10 2 , co oznacza, że ciało s A. zwiększa swoją prędkość o 10 metrów na sekundę kwadrat. B. przebywa 10 metrów w czasie sekundy. C. zwiększa prędkość o 10 metrów na sekundę w czasie każdej sekundy. D. ma prędkość 10 metrów na sekundę w każdej sekundzie.

Grupa

A | strona 1 z 2

11

( ... / 1 p.)

Na podstawie wykresu zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym określ, jaką drogę przebyło ciało w ciągu pierwszych 12 s.

12

Samochód rozpędził się do 72 km/h w ciągu 4 s. Jakie było jego przyspieszenie przy założeniu, że poruszał się on ruchem jednostajnie przyspieszonym?

( ... / 3 p.)

13

Zaznacz rysunek, na którym siłę wypadkową F sił F1 i F2 wyznaczono poprawnie.

( ... / 1 p.)

Grupa

A | strona 2 z 2

I E numery 18-35 Grupa B Klasa .................... Imię i nazwisko ................................

Liczba punktów ...... / 22

Sprawdzian z kinematyki 1

W układzie SI nie występują jednostki: A. kilogram B. cal C. godzina

( ... / 2 p.)

E. kelwin

D. sekunda

2

Siłę 1,8 N działającą na ciało przedstawiono za pomocą strzałki o długości 3,6 cm. Jaką długość powinien mieć wektor siły o wartości 3 N? A. 6 cm B. 3 cm C. 1,5 cm D. 1,8 cm

( ... / 1 p.)

3

Które spośród podanych wielkości fizycznych nie są wielkościami wektorowymi? A. objętość B. siła C. czas

( ... / 3 p.)

4

Lokomotywa przez 21 s poruszała się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 3 m/s. Jaką odległość pokonała? A. 3 m B. 7 m C. 21 m D. 63 m

( ... / 1 p.)

5

Na którym rysunku przedstawiono wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

( ... / 1 p.)

6

Samochód jedzie ze stałą prędkością 108 km/h. Wyraź tę wartość w m/s.

( ... / 1 p.)

7

Na którym rysunku przedstawiono wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

( ... / 1 p.)

8

Na wykresie pokazano zależność prędkości od czasu podczas ruchu samochodu. Jaką drogę pokonał samochód w czasie 40 s?

( ... / 4 p.)

9

Samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym aż do zatrzymania na drodze 60 m. Zależność prędkości od czasu przedstawiono na wykresie. Oblicz czas hamowania samochodu.

( ... / 2 p.)

10

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

( ... / 1 p.)

m Przyspieszenie ciała rzuconego pionowo w górę ma wartość 10 2 , co oznacza, że ciało s A. zmniejsza swoją prędkość o 10 metrów na sekundę kwadrat. B. przebywa 10 metrów w czasie sekundy. C. zmniejsza swoją prędkość o 10 metrów na sekundę w czasie każdej sekundy. D. ma prędkość 10 metrów na sekundę w każdej sekundzie.

Grupa

B | strona 1 z 2

11

( ... / 1 p.)

Na podstawie wykresu zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym określ, jaką drogę przebyło ciało w ciągu pierwszych 12 s.

12

W czasie 5 s narciarz rozpędził się na stoku do 18 km/h. Jakie było jego przyspieszenie przy założeniu, że poruszał się on ruchem jednostajnie przyspieszonym?

( ... / 3 p.)

13

Zaznacz rysunek, na którym siłę wypadkową F sił F1 i F2 wyznaczono poprawnie.

( ... / 1 p.)

Grupa

B | strona 2 z 2
Wacław Czupiński - Test kinemat 1

Related documents

4 Pages • 825 Words • PDF • 736.9 KB

19 Pages • PDF • 3.5 MB

4 Pages • 820 Words • PDF • 49.9 KB

3 Pages • 281 Words • PDF • 218.2 KB

28 Pages • 762 Words • PDF • 2.7 MB

252 Pages • PDF • 46.2 MB

5 Pages • 2,296 Words • PDF • 613.2 KB

3 Pages • 427 Words • PDF • 155.9 KB

6 Pages • 1,399 Words • PDF • 114.8 KB

8 Pages • 873 Words • PDF • 100.6 KB

134 Pages • PDF • 52.7 MB

7 Pages • 874 Words • PDF • 330.1 KB