Emocje i uczucia.

3 Pages • 78 Words • PDF • 45.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:53

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Karta Pracy Porozmawiajmy o uczuciach: Co czujesz? Narysuj swoje emocje.

Szczęście, złość, smutek, żal, radość, miłość, gniew, strach, przerażenie, zadowolenie, zaskoczenie

Ćwiczenie 1. Poproś, aby dziecko narysowało swoje emocje i uczucia, może posiłkować się emocjami z ramki. Ćwiczenie 2. Wydrukuj dwa razy Twarz i poproś dziecko, aby na jednym narysowało twarz zadowoloną, a na drugim wystraszoną. Ćwiczenie dokonali rozróżnianie emocji i nazywanie ich. Po narysowaniu i omówieniu poproś dziecko, aby wybrało jedną twarz i ułożyło do niej historię.
Emocje i uczucia.

Related documents

3 Pages • 78 Words • PDF • 45.9 KB

32 Pages • 1,805 Words • PDF • 383.9 KB

11 Pages • 1,934 Words • PDF • 449.8 KB

247 Pages • 62,319 Words • PDF • 1.9 MB

100 Pages • 36,080 Words • PDF • 5.4 MB

9 Pages • PDF • 1.7 MB

46 Pages • 27,503 Words • PDF • 384.3 KB

6 Pages • 1,402 Words • PDF • 308.9 KB

5 Pages • 818 Words • PDF • 177.6 KB

21 Pages • 239 Words • PDF • 7.9 MB

68 Pages • 3,865 Words • PDF • 15.8 MB

78 Pages • 34,931 Words • PDF • 399.2 KB