Plan kont

1 Pages • 468 Words • PDF • 40 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:49

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PD

c u -tr a c k

y

bu

to k lic .d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

29.03.2017

N

Zak ad Produkcyjny NATURA sp. z o.o. Okopowa 17, 91-843 ód Tel: , NIP: 7133852817

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

Plan kont Filtr: Konta o typie:(wszystkie), z poziomu:(wszystkie), z kontami kartotekowymi:widocznymi, z flag :(dowolna) Lp

Typ

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

B B B B B B B B B B B B B B B B W W B W W W W W W B B

Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

O W !

F -X C h a n ge

O W !

PD

Numer

Nazwa

010 071 131 138 201 201-00003 201-99999 223 224 240 240-00001 240-00002 240-99999 300 310 501 520 550 601 701 711 750 751 760 761 801 802

rodki trwa e Umorzenie rodków trwa ych Rachunek bie cy Kredyty bankowe Rozrachunki z odbiorcami AMBROZJA sp. z o.o. Pozostali odbiorcy Vat naliczony Vat nale ny Pozosta e rozrachunki Zak ad Przemys u Metalowego sp. o o.o. Firma Transportowa SPEED sp. z o.o. Pozostali dostawcy Rozliczenie zakupów Materia y Koszty dzia alno ci podstawowej Koszty wydzia owe Koszty ogólnego zarz du Wyroby gotowe Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych Koszt sprzedanych wyrobów gotowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozosta e koszty operacyjne Pozosta e koszty operacyjne Kapita zak adowy Kapita zapasowy

- 1 -

Bilanso

Wynik

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie

Pozabil Rozrac Kartote FW Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Nie Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

.c
Plan kont

Related documents

1 Pages • 468 Words • PDF • 40 KB

7 Pages • 2,564 Words • PDF • 683 KB

7 Pages • 549 Words • PDF • 960.7 KB

12 Pages • 3,507 Words • PDF • 806.7 KB

5 Pages • 661 Words • PDF • 636.4 KB

2 Pages • 239 Words • PDF • 451.3 KB

14 Pages • 3,721 Words • PDF • 5.9 MB

139 Pages • 31,869 Words • PDF • 713.4 KB

2 Pages • 291 Words • PDF • 109.8 KB

9 Pages • 1,088 Words • PDF • 14.7 MB

7 Pages • 238 Words • PDF • 433 KB

5 Pages • PDF • 17.6 MB