Plan maturalny chemia

5 Pages • 661 Words • PDF • 636.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:41

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Tydzień 1 | 31 sierpnia – 6 września 2020 Temat 1: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych O Budowa atomu O Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym O Konfiguracja elektronowa atomów O Liczba atomowa i liczba masowa O Izotopy i ich zastosowania O Promieniotwórczość naturalna i sztuczna O Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych

:

Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym

Tydzień 2 | 7 września – 13 września 2020

Temat 2: Wiązania chemiczne Elektroujemność pierwiastków chemicznych O Rodzaje wiązań chemicznych O Oddziaływania międzycząsteczkowe O Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji O Hybrydyzacja orbitali atomowych O Geometria cząsteczek związków chemicznych

Tydzień 3 | 14 września – 20 września 2020 Temat 3: Systematyka związków nieorganicznych O Równania reakcji chemicznych O Sole O Tlenki O Kwasy O Wodorotlenki

O Inne związki nieorganiczne

Tydzień 4 | 21 września – 27 września 2020 Temat 4: Stechiometria O Mol i masa molowa O Objętość molowa gazów – prawo Avogadra

: :

Obliczenia stechiometryczne

Tydzień 5 | 28 września – 4 października 2020

Temat 5: Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych O Zmiana stopni utlenienia pierwiastków w reakcjach chemicznych Bilansowanie równań reakcji utleniania- -redukcji

Tydzień 6 | 5 października – 11 października 2020

Temat 6: Roztwory Roztwory - mieszaniny substancji O Zol jako przykład koloidu O Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone i nienasycone O Stężenie procentowe roztworu Stężenie molowe roztworu

:

Tydzień 7 | 12 października – 18 października 2020

Temat 7: Kinetyka chemiczna Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne O Szybkość reakcji chemicznej O Katalizatory i reakcje katalityczne

Tydzień 8 | 19 października – 25 października 2020 Temat 8: Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów O Równowaga chemiczna, stała równowagi O Reguła przekory O Dysocjacja elektrolityczna O Stała dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej O Odczyn wodnych roztworów substancji - pH O Reakcje zobojętniania O Reakcje strącania osadów

:

Hydroliza soli

Tydzień 9 | 26 października – 1 listopada 2020

Temat 9: Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych Wodór i hel

O Litowce O Berylowce

:

Blok s – podsumowanie

Tydzień 10 | 2 listopada – 8 listopada 2020

Temat 9. c.d.: Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych Borowce O Węglowce O Azotowce O Tlenowce O Fluorowce O Helowce O Blok p – podsumowanie

Tydzień 11 | 9 listopada – 15 listopada 2020 Temat 9. c.d.: Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych O Chrom O Mangan O Żelazo O Miedź O Blok d – podsumowanie

: :

Pierwiastki chemiczne bloku f

Tydzień 12 | 16 listopada – 22 listopada 2020

Temat 1: Chemia organiczna jako chemia związków węgla Węgiel i jego związki chemiczne O Wykrywanie pierwiastków chemicznych w związkach organicznych Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków chemicznych

Tydzień 13 | 23 listopada – 29 listopada 2020

Temat 2: Węglowodory

O O O O O

:

Węglowodory nasycone – alkany Węglowodory nienasycone – alkeny Węglowodory nienasycone – alkiny Węglowodory aromatyczne – areny. Benzen Metylobenzen – toluen Areny wielopierścieniowe Izomeria węglowodorów

Tydzień 14 | 30 listopada – 6 grudnia 2020

Temat 3: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Fluorowcopochodne węglowodorów O Alkohole monohydroksylowe O Alkohole polihydroksylowe O Fenole

O Karbonylowe związki organiczne – aldehydy

:

Karbonylowe związki organiczne – ketony

Tydzień 15 | 7 grudnia – 13 grudnia 2020

Temat 3 c.d.: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Kwasy karboksylowe O Wyższe kwasy karboksylowe O Estry O Tłuszcze Aminy i amidy – związki organiczne zawierające azot

:

Wiem ile czasu i energii poświęciłeś/aś na powtórzenie informacji. To także okreś Świąt Bożego Narodzenia. Odpocznij od nauki i szkoły i spędź trochę czasu z rodziną. Pamiętaj, że w nauce odpoczynek psychiczny jest tak samo ważny jak odpoczynek fizyczny. 2 tygodnie przerwy pozwolą Ci utrwalić wiedzę.

Tydzień 18 | 28 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021

Temat 4: Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów Izomeria optyczna O Hydroksykwasy O Aminokwasy O Białka O Sacharydy Wspólnie przebrnęliśmy przez 18 tygodni ciężkiej pracy. Zanim zabierzemy się za właściwe arkusze maturalne, proponuję Ci przejrzeć wszystkie notatki, które zrobiłeś/aś przez ostatnie cztery miesiące. Staraj się usystematyzować wiedzę, a później zabrać się za rozwiązywanie zadań i arkuszy maturalnych. Powodzenia!
Plan maturalny chemia

Related documents

5 Pages • 661 Words • PDF • 636.4 KB

165 Pages • 4,063 Words • PDF • 6.4 MB

16 Pages • 2,398 Words • PDF • 1 MB

1 Pages • 468 Words • PDF • 40 KB

95 Pages • PDF • 42.9 MB

1 Pages • 77 Words • PDF • 227 KB

50 Pages • 964 Words • PDF • 1 MB

386 Pages • 85,923 Words • PDF • 5 MB

7 Pages • 2,564 Words • PDF • 683 KB

10 Pages • 856 Words • PDF • 222.5 KB

7 Pages • 549 Words • PDF • 960.7 KB