Plan pracy Zimowiska- Wędrowcy do Świtu

15 Pages • 2,310 Words • PDF • 475.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:52

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Lubelska Chorągiew Harcerek Roztoczański Hufiec Harcerek ,, Puszcza’’

PLAN PRACY ZIMOWISKA ​,,Wędrowcy do Świtu “

9 Mirecka Drużyna Harcerek ,,Tajemnica “ ​Skład

komendy: komendantka: pwd.Monika Szamik wędr. Vice-komendantka; wędr. Aleksandra Chimczuk oboźna:sam. Dominika Szkołut Wychowawca; Iga Rybak ​Termin:

9-12 luty 2019r Miejsce​ :Szastarka Liczba uczestniczek​ :19 Suma uczestniczki + kadra​ : 23

Plan sporządziły:

pwd.Monika Szamik wędr Wędr. Aleksandra Chimczuk sam. Dominika Szkołut

I. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY 9 Mirecka Drużyna Harcerek „Tajemnica” została powołana 8 listopada 2014 roku przez komendantke Roztoczańskiego Związku Drużyn Harcerek „Puszcza” phm. Paulinę Bator HR .15 lutego 2014 roku z inicjatywy ks. Tomasza Bazana próbę na mundur rozpoczęło 12 harcerek. 9 z nich wzięło udział w obozie i kursie zastępowych. Pierwszym harcerskim wyjazdem całej drużyny było zimowisko w Hucie Krzeszowskiej odbywające się w dniach 12-15 lutego 2015. Pierwszą drużynową była st. sam Agnieszka Szpyrka pełniła obowiązki drużynowej przez ok. rok. ZZ liczył 8 osób z których w drużynie pozostała jedna osoba, która obecnie pełni funkcję przybocznej- sam. Aleksandra Kot do lipca 2018 roku, gdzie została zwolniona z funkcji. Obecnie w drużynie działa 2 przyboczne sam.Aleksandra Chimczuk i sam. Dominika Szkołud, które są harcerkami z pierwszego naboru przeprowadzonego przez Agnieszkę Szpyrkę. Funkcję drużynowej pełni obecnie wędr. Aleksandra Chimczuk

Zastępy: 3

Zastęp Szarada

Harcerka

Och. Ola Małyszek

Och. Oliwka Wójcik

Och.Wiktoria Wójcik

Dh. Emilka Bończyk

Zadania/plany/stopnie/sprawności

-Zamknięcie Tropicielki -Zagranie na śpiewankach - Przygotowanie śniadania zastępem - Zaśpiewa psalmu na mszy

- Otwarcie tropicielki - Przeprowadzenie ćwiczeń (3) na zaprawie -Otwarcie Tropicielki - Przeprowadzenie pląsu w czasie świeczyska zgrupowania -Zamknięcie ochotniczki - Przeprowadzenie pląsu w czasie świeczyska zgrupowania

Dh. Maja Maciejewska - Zamknięcie ochotniczki - Przeprowadzenie ćwiczeń (3) na zaprawie Dh.Weronika Chimczuk

-Zamknięcie str.Tropicielki - Gra na ukulele w czasie śpiewanek - Granie na mszy

Zastęp Rebus Och.Dominika Łukaszczyk

- Zamknięcie Tropicielki - Zagranie na świeczysku zgrupowania - Przygotowanie kolacji wraz z zastępem

dh. Karolina Bełzc

- Zamknięcie ochotniczki - wykonywanie zdjęć podczas zimowiska -przeprowadzenie modlitwy przed posiłkiem

dh. Wiktoria Strupieniku

-Otwarcie ochotniczki - Przeprowadzenie zaprawy (Ćwiczenia rozciągające

dh.Oliwia Smoleń

- Otwarcie ochotniczki - Śpiewanie psalmu na mszy

dh.Ola Bednarczuk

- Otwarcie ochotniczki - Przeprowadzenie modlitwy po posiłku

dh.Oliwia Skiba

- Otwarcie ochotniczki - Przeprowadzenie modlitwy po posiłku

Zastęp Tajnik + Baśń Dh.Martyna Powęska

-Zamknięcie str.tropicielki - Pełnienie służby zastępem - Wykonanie zwiadu zastępem - Zagranie na ukulele w czasie świeczyska

Dh. Kinga Wójcik

- Pełnienie służby zastępem -Wykonanie zwiadu zastępem - Przeczytanie czytania na mszy

Dh. Julia Laskowska

-Zamknięcie str. tropicielki - Przeczytanie czytania na mszy

dh. Zuzia Grabczuk

- Śpiewanie psalmu na mszy - Poprowadzenie pląsu na świeczysku

dh,Ola Pokaluk

- Otwarcie str.trop

dh. Amelka Pokaluk

- Otwarcie ochotniczki

dh. Emilka Pasch

-zamknięcie próby na mundur

Kategoryzacja: Zimowiskiem. Stopniowanie trudności 1. W drużynie zostanie usprawniony obrzędowy system zdobywania stopni.

II. CELE PROGRAMOWO-WYCHOWAWCZE CELE WYCHOWAWCZE

CELE PROGRAMOWE

Integracja i budowa więzi braterstwa także wewnątrz drużyn i zastępów, rozwój poczucia przynależności druhen do swojej drużyn

Integracja wewnątrz - samodzielne podzimowisko drużyn i wewnątrz - zajęcia na śniegu, poszczególnych zastępów -świeczyska -czytanie na dobranoc Praca nad zgraniem ZZ - służba zastępem

Rozwój sfery duchowej, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne

oddziaływanie pośrednie

Rozwój harcerekpoznanie swoich uzdolnień rozszerzenie

-praca nad stopniami i sprawnościami

SPOSOBY REALIZACJI

- ostatnie świeczysko - codzienny udział w mszy Świętej - Służba we wsi - Służby w podzimowisku - Powierzanie zadań zastępom np. Ułożenie świeczyska dla całego zgrupowanie - Gry Terenowe - realizacja prób na stopnie w trakcie zimowiska -zdobywanie sprawności

zainteresowań umiejętność przyswajania wiedzy, pogłębianie swoich uzdolnień

-praca z kadrą i zastępowymi

- udział w zajęciach - wykonanie lampionów - udział w organizacji wyjazdu przybocznej - kapituły stopni

III. OBRZĘDOWOŚĆ

Tematem tegorocznego zimowiska jest Kraina Narnii z powieści C.S. Lewisa. Chcemy skupić się na pierwszej części pt,, Opowieści z Narni; Lew, czarownica i stara szafa “. Nazwą “Wędrowcy do Świtu” nawiązujemy do innej części siedmioksięgu, jest to celowy zabieg. Nazwa ma przypominać nam o celu wędrówki (przez krainę poznania Boga i pojęcia “służba”), jakim jest świt, czyli dla nas symbol dobra. Harcerki poprzez pracę nad swoim charakterem pomogą Narnii wyjść z cienia Królowej Śniegu. Każdy zastęp będzie miał przewodnika swojej wędrówki, który będzie pomagał w wszystkich trudnościach, które napotkają w trakcie wyjazdu. Przewodnikami będą Edmundt, Łucja, Piotr i Zuzanna Pevensie, druhny będą miały możliwość kontaktu z nimi przez listy. Elementy obrzędowości: Lampiony-​będą ukazywały nam światło w czasie wędrówki do Świtu, a także są naszą  nadzieją​ (zostaną wykonane podczas zajęć) ● Naszywki na mundur - będą one zamawiane, obecnie projektu jeszcze nie mamy, lecz chcemy przedstawiaana tytułową nazwę. ● Punktacja zastępów w formie monet, które będą zbierały do swojej sakiewki zastępu ● Śpiewniki . ● Polary (drużyny), dostaną je podczas gry nocnej na zimowisku. ● Czytanie fragmentów książki na dobranoc ● Kronika wyjazdu ● Obrzędowość na mundurzę- wstążka na pagonie Zadania dla zastępów; Wylosowanie przewodnika i wymyślenie nazwy zastępu związanego z nim oraz wybranie obrzędowego koloru (skupić się na jego symbolice- każdy zastęp dostanie od nas na pierwszym apeltu obrzędowość do munduru - kawałek tego koloru wstążki na pago, który będzie miał własną symbolikę i uzasadnienie dlaczego go wybrały ) ● Przedstawienie sceny z książki o danej im postaci- przewodniku zastępu ● Każdy zastęp musi posiadać sakiewkę z wyszytą nazwą zastępu

● Przygotowanie herbu na drzwi ● Przygotowanie materiałów na wykonanie skrzynki pocztowej (do niej druhny będą mogły wrzucać zadresowane listy jak i dostawać je od opiekunów ) Będzie się ona znajdowała w Kąciku zastępu jak i sakiewka do której będą dodawana i sumowana punktacja zastępu oraz kąciku zastępu ● Piosenka zastępu- stworzona przez zastęp- ​O przewodniku, symbolice koloru jak i o  zastępie- prezentacja zastępu

V. SPRAWNOŚCI MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PODCZAS WYJAZDU

Sprawnośćkategoria

Duchowa

*

**

Milczek

Milczek II

Pollayna

Trójlistna koniczynka

***

Zajęcia, podczas których można realizować sprawność

Szara lilijka III

Służba we Wsi

Szara Lilijka Szara Lilijka **

Eskimoska

Zajęcia na Śniegu- gry terenowe

Terenowe

Samarytańskie

Higienistka

Pomocna dłoń

Służba we wsi

Hafciarka

Zajęciawyszywanie naszywek

Promyczek Słońca Rąk

Dobry duszek Igiełka Niteczka

Artystyczne

Śpiewaczka

Wokalistka

Fraszka

Grajek

Pląsik

Gitarzystka

Komediantka

Bajarka Aktorka

Pieśniarka

Śiwczystka, śpiewanki Zadanie dla zastępówułożenie piosenki Świeczyska

Fotograf

Naukowe i techniczne

Czytelniczka Mała archiwistka

Archiwista

VI. RAMOWY PLAN DNIA

7:00 - Pobudka, powitanie dnia, zaprawa 7:20-7:50 - toaleta poranna, przygotowanie do śniadania 8:00 - 8:30 - śniadanie 8:30 - 8:45 - sprzątanie po śniadaniu, przygotowanie do apelu 9:00 - apel 9:30 -12;00 I Blok Programowy 12;00-13;00- Kącik metodyczny, oraz kapituły 13:00 - 14:00 - obiad 14:00 - 15:00 - LB 15:00 - 18:00 - II Blok Programowy 18:00 - 18:30 - kolacja 18:30 - 18:40 - sprzątanie po kolacji, przygotowanie do apelu 18;50- 19; 30 msza Święta 19:30 - 19;45 - apel wieczorny 19;50 - 20; 40 - świeczysko

Prowadzenie Kroniki Zimowiska

20:45 - 21:45- toaleta wieczorna 22:00 - cisza nocna

VII. HARMONOGRAM

Data: Blok programowy:

Opis bloku programowego: Osoba Uwagi/rzecz odpowied y do zialna: przygotowan ia

09.02. Blok poranny 19 Sobota

Przyjazd na miejsce Cała zimowiska i kadra zakwaterowanie się , apele, regulaminy

Blok Zajęcia z musztry . Zajęcia popołudniowy na których wykonamy lampiony oraz skrzynki pocztowe

Dominika Rzeczy na Szkołut lampiony Ola Chimczuk

Świeczysko

Świeczysko Dominika Świeczki rozpoczynające zimowisko, Szykołut prezentacja zadań zastępów, oraz prezentacja obrzędowości zimowiska

Zbiórka ZZ i odprawa

Kominek ZZ Wyciąganie Ola nauki z sukcesów i porażek Chimczuk .Podczas komika poruszymy tematsukcesów jak i porażek. Stworzymy plakat jak sobie radzić dobrze z porażkami, oraz jak cieszyć się z sukcesów innych jak i swoich.

Noc

Gra nocna(3 punkty na Cała dworze resztą w środku) Kadra polegająca na odnalezieniu skarbu- polarów drużyny, . W czasie gry zastępy będą

musiały poruszać się za znakami patrolow w czasie tego napotkają 4 punkty, na każdym z nich będą musiały się wykazać wiedzą na temat naszej drużyny. Po każdym z punktów dostaną wskazówkę, która będzie kierowała bliżej pomieszczenia gdzie znajduje się skarb, gdy wszystkie patrole będą w środku pomieszczenie zostaje zamknięte. Druhny wspólnymi siłami muszą rozwiązać 5 zagadek-​​To  pomieszczenie będzie w  formię Pokoju zagadek- każda  zagadka będzie przybliżała ich  do odnalezienia klucza do  skarbu. Zagadki będą  zawierały w sobie Datę  powołania drużyny, Ile osób  było na początku powstania  drużyny, o której odbył się  pierwszy apel, ile lat ma nasza  drużyna. Wszystkie te liczby  będą kodem do otworzenia  kłódki​ ​do skrzyni w której

będą znajdowały się polary drużyny. 10.02 Blok poranny Niedzi ela

Zajęcia- nauka poprawnego Ola Kartki, pisania oraz adresowania Chimczuk długopisy, listu- każda druhna rzecz na napiszę list do swojego punkty opiekunach o marzeniu związanym z zimowiskiem oraz o obawach. Gra terenowa - druhny w swoich skrzynkach dostają Listy- wstęp do gry, która odbędzie się na dworze , Druhny w czasie gry odwiedzą 3 punkty, które

1 punkt. Druhny będą miały za zadanie pomóc w wykonaniu igla, po wykonaniu punktowy opowie im o narnii która była kiedyś oraz zaznaczy miejsce kolejnego punktu na mapie 2 punkt druhny będą miały za zadanie pomóc osobie poszkodowanejsamarytanka.Po wykonaniu punktowy opowie im o narnii która była kiedyś oraz zaznaczy miejsce kolejnego punktu na mapie im w poznaniu Narnii, oraz w zebraniu informacji o krainy, jak wyglądała kiedyś 3. Druhny będą miały za zadanie po śladach - na śniegu odnaleźć osobę i zaśpiewać mu piosenkę w innym języku, ponieważ on nie zna polskiego a lubi bardzo muzykę.wykonaniu punktowy opowie ( w innym języku niz polskiangielski ) im o narnii która była kiedyś oraz zaznaczy miejsce szkoły. -Podsumowanie gry - Śpiewanki Blok Otrzymanie listów- wstęp Dominika popołudniowy gry w formie zwiadu, na Szkołut którym druhny mają za zadanie dowiedzenia się jak wygląda obecnie sytuacja w Narnii. Druhny napotkają 3 osobypunktowych

1.na pierwyszm będą musiały wykonac swoją wizytówkę kim są i udowodnić, że chcą pomóc a nie są szpiegami od królowej, po wykonaniu zadania uzyskają miejsce kolejnej osoby( wręczy oraz zaznacza na mapie ) oraz informacje o krainie 2 na którym dziewczętą będą musiały pomoc przy gotowaniu posiłku na kuchni polowej - po wykonaniu otrzymają miejsce kolejnego punktu 3 punkt na którym druhny napotkają osobę, którą będą miały za zadanie nauczyć pląsu. Po wykonaniu tego otrzymają miejsce Tumnusa. punkcie oraz spotkają Tumnusa, który im wszystko powie gdy dziewczyny przyniosą swoje lampiony gdy wrócą zobaczą, że już go nie ma a zostały pozostawione ślady porwania, które doprowadzą dziewczyny do zamkniętej sali przy której będzie karteczkaStrzeżcie się zła, ponieważ nigdy nie śpi Świeczysko

Na świeczysku Ola wykonanmy mapę Nari w Chimczuk której zawżemy obecną i wcześniejsza sytuacje tej krainy. Zostanie też opowiedziana gawęda w czasie której się dziewczyny będą miały

zamknięte oczy, będzie ona opowiadała samodzielnym działaniu, potrzebie pomocy (odnosząca się do jutrzejszej służby )oraz drodzę w ciemności bez światła. Po otworzeniu powiek, druhny zobaczą, że ich lampiony zastępów nie ma lecz jest kartkaŚwiatło jest nadzieją szukajcie a znajdziecie w tej samej chwili, dziewczyny słyszą odgłosy oraz w ich oczy wpada znak patrolowy (idź prosto ). Zadaniem druhen jest odnalezienie swoich lampionów - każdy z nich będzie miała zaszyfrowaną wiadomość- Światło jest nadzieją na lepsze jutroczujwacie a osiągniecie wygraną ) Powrót na miejsce i dokończenie świeczyskazakończenie po podsumowaniu. Zbiórka ZZ i odprawa

11.02 Blok poranny Poned ziałek

“Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę…” rozważanie słów przyrzeczenia harcerskiego (na około bez przytaczania konkretnych słów- czyli będziemy rozważać każde zagadnienie osobno, tak aby nie , całego kontekstu słów przyrzeczenia) Tej nocy odbędzie się przyrzeczenie osób z ZZetu Otrzymacie listów - ,, Pomoc innym pomaga i

Cała kadra

sprawia zdobycie upragnionego celu’ -Wyruszenie na służbę zastępami w czasie , której druhny będą musiały odnaleźć odpowiedź na pytanie,, Czy warto i w jaki sposób dobrze pomagać innym - Podsumowanie służby oraz zwiadu - Zobaczenie w skrzynkach naszywek zimowisko Blok - Przyszycie naszywek popołudniowy zimowiska wspólnie Dominika - Otrzymanie listu ,, Proszę was o pomoc! Musimy się szykować ! Zło jest blisko “ Zajęcia na dworze- szkolenie samoobrony, wykonanie twierdzy zastępów Świeczysko

Świczysko zgrupowania, na którym każdy zastęp będzie miał za zadanie przedstawić piosenkę/ senkę odnośnie swoich wspomnień z zimowiska

Magda Kmiecik

Zbiórka ZZ i odprawa

Gra nocna (punkt 5, 4, 3 n Cała na dworze a 1 i 2 w szkolę Kadra .)podsumowująca całe zimowisko. Zastępy będą prowadzone przez swoich opiekunów, będą miały ze sobą swoje lampiony zastępów, aby ich nadzieja jak i siła światła pomogła w czasie wędrówki. Każdy patrol na swojej drodzę patrolowej napotka 4 punkty, przez które przygotują się do 5 czyli wspólnego starcia, gdzie

łączą się wszystkie zastępy i odbędzie się walka dobra ze złem. Po każdym punkcie otrzymają zaszyfrowane słowo do hasła. 1 Punkt druhny będa musiały wykazać się odwagął- będą musiały przejść tor przeszkód, tak aby został nienaruszony. 2 punkty druhny będą musiały wykazać się sprytem- będą musiały przejść niezauważone w czasie warty strażników i zabrać im czerwoną chustkę 3 punkt druhny będą musiały wykazać się dobrym sercem- pomóc wędrowcom się ogrzać przy ognisku 4 punkt będą musiały wykazać się siłą, przez chwyty poznane wcześniej będą musiały pokonać część armii zła. 5. Walka dobra ze złem , dziewczyny przez siłę, ducha walki, dobro, spryt jak i wiarę pokonać zło i przez wypowiedziane słowa,, Miłość pomaga w każdej chwili, mam w sobie siłę oraz wiarę i przekazać ją innym przez to rozpalić wasze serca przewrócić wiosnę’ Po wypowiedzianych słowach zapala się światło oraz pojawia się mieszkaniec krainy, który dziękuję im za przywrócenie wiosny i

wręcza im- każdej kwiatki zrobione z bibuły jako znak wiosny -Podsumowanie gry 12.02 Blok poranny Wtore k

Apel kończący Cała Sprzątanie szkoły i wyjazd kadra

IX. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Imię i nazwisko/ Funkcja

Odpowiedzialna za

pwd. Monika Szamik wędrkomendantka.

1. Nadzór nad zajęciami prowadzonymi na zimowisku. 2. Rozpisywanie i zatwierdzanie sprawności 3. Przygotowywanie dyplomów i nagród za konkurencje itp. 4. Tworzenie i przeprowadzanie gier.

Wędr.Aleksandra ChimczukVice Komendantka

1. Nadzór nad pozostałymi członkami kadry i innymi funkcyjnymi zimowiska w zakresie ich obowiązków służbowych. 2. Prowadzenie wszelkiej koniecznej dokumentacji, nie prowadzonej przez wskazane wyżej osoby. 3. Koordynowanie i sporządzanie planu pracy. 4. Sprawdzanie czy plan dnia przebiega zgodnie z założeniami. 5. Prowadzenie odpraw.

Dominika Szkołut oboźna

1. Prowadzenie apeli. 2. Ogłaszanie pobudki i ciszy nocnej. 3. Zbieranie i prowadzenie uczestników na zajęcia i na posiłki. 4. Ogłaszanie alarmów. 5. Sporządzanie rozkazów. 6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestniczek
Plan pracy Zimowiska- Wędrowcy do Świtu

Related documents

15 Pages • 2,310 Words • PDF • 475.7 KB

12 Pages • 3,507 Words • PDF • 806.7 KB

1 Pages • 468 Words • PDF • 40 KB

2 Pages • 65 Words • PDF • 203 KB

7 Pages • 2,564 Words • PDF • 683 KB

7 Pages • 3,092 Words • PDF • 671.3 KB

0 Pages • 86 Words • PDF • 71.3 KB

7 Pages • 549 Words • PDF • 960.7 KB

5 Pages • 661 Words • PDF • 636.4 KB

2 Pages • 239 Words • PDF • 451.3 KB

14 Pages • 3,721 Words • PDF • 5.9 MB